Voor Permanente Educatie(=PE) en /of examen-gerichte opleidingen en trainingen voor financieel adviseurs en makelaars. Zoals : Trainingen voor het Dutch securities institute (DSI), Leergangen hypothecair planner (LHP), Leergangen & opleidingen voor de Federatie Financieel Planner (FFP), Opleidingen en cursussen voor de erkend hypotheekadviseur (SEH), Trainingen en cursussen voor de financieel adviseur in het kader van de wet op het financieel toezicht (WFT) en MAKELAARDIJ opleidingen.

PRIVATE BANKING OPLEIDING

Private banking opleiding aan de hand van life events !

Doelgroep Private banking opleiding :

Private banking opleiding bestemd voor financieel planners, private bankers, accountmanagers, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders, zakelijke financiers, accountants, fiscalisten en bancaire adviseurs van dga’s. De hier genoemde Private banking opleiding kunt u momenteel uitsluitend incompany volgen.

Onze incompany trainingen zijn maatwerk trainingen en desgewenst aan te passen aan uw specifieke wensen en behoeften.

Wilt u meer informatie neemt u dan svp contact met ons op via de telefoon : 06-48075507 of via ons

Doel Private Banking opleiding adhv life events :

Met deze Private Banking opleiding leert u vermogende particulieren en (oud) ondernemers (uitgebreider) te adviseren. U signaleert financiële vraagstukken die leven bij uw cliënt en u bent in staat om, al dan niet tezamen met andere specialismen binnen uw organisatie, een allround financiële oplossing te bieden, waar de klant wat mee kan ! U leert daarnaast de behoeften van de klant te herkennen, zowel expliciet als latent, u leert hoe u kunt opereren in belang van klant en eventuele werkgever en op die manier kunt inspelen op ieders belangen.

Klikt u hier om contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

Inhoud Private banking opleiding :

Naast het behandelen van de theorie zal uitgebreid stil worden gestaan bij verschillende stadia in het leven van een vermogende particulier / ondernemer. Uiteraard zal er verder uitgebreid worden in gegaan op de commerciële mogelijkheden in de diverse stadia. De private banking training zal dan ook worden opgebouwd enerzijds aan de hand van kennis en anderzijds aan de hand van casuïstiek. Deze casuïstiek zal op haar beurt worden vormgegeven aan de hand van life events, zodat de aangereikte kennis op de diverse onderdelen direct in de praktijk gebracht kan worden.

Te behandelen life events tijdens de private banking opleiding (in geval van maatwerk kan meer of minder stilgestaan worden bij door u te kiezen onderdelen en/of kunnen onderdelen van uw keuze worden toegevoegd) :

Privé :

 • Samenwonen,
 • Trouwen,
 • Scheiden,
 • Kinderen krijgen,
 • Studie kinderen
 • Overdracht vermogen Privé : Erven, Schenken

Zakelijk :

 • Opzetten onderneming,
 • Omzetten eenmanszaak in Bv,
 • Werken met werkmaatschappijen,
 • afstoten werkmaatschappijen,
 • Bedrijfsopvolging,
 • Fusie,
 • Lucratief belang
 • Overname en
 • omgekeerde overname,
 • Staken en Liquidatie

Algemeen :

 • Beleggen : voor en nadelen
 • beleggingsmaatschappijen tov beleggen privé
 • treasury - instrumenten,
 • Derivaten, exotische derivaten en het gebruik van derivaten,
 • gestructureerde vermogensproducten,
 • Actuele ontwikkelingen

Verdeling in tijd Private banking opleiding :
Totaal 30 dagdelen / 15 dagen

Onderdelen private banking opleiding in tijd :

 • Fiscaal 3 dagdelen, IB 2001 en vpb
 • Toekomstvoorzieningen 3 dagdelen, Sociale zekerheid en pensioen
 • Integratie 2 dagdelen, fiscaal en toekomstvoorzieningen
 • Commerciële vaardigheden 2 dagdelen
 • Financieren en beleggen 3 dagdelen, zakelijk en privé financieren, beleggen voor gevorderen
 • Nalatenschapplanning 3 dagdelen, successie en schenkingbelasting
 • Integratie 2 dagdelen, alle tot nu toe behandelde onderwerpen
 • Commerciële vaardigheden 2 dagdelen
  Directeur groot aandeelhouder 3 dagdelen , IB 2001 / vpb rondom de dga
 • Inleiding Internationale aspecten 2 dagdelen,
  Internationale aspecten rondom schenken, erven, grensoverschrijdende transacties rondom vermogen, etc.
 • Integratie 1 dagdeel
 • Commerciële vaardigheden 4 dagdelen

Wilt u meer informatie neemt u dan svp contact met ons op via de telefoon : 06-48075507 of via ons contactformulier

Missie Pe-opleidingen.nl

Voor Permanente Educatie(=PE) en /of examen-gerichte opleidingen en trainingen voor financieel adviseurs en makelaars. Zoals : Trainingen voor het Dutch securities institute (DSI), Leergangen hypothecair planner (LHP), Leergangen & opleidingen voor de Federatie Financieel Planner (FFP), Opleidingen en cursussen voor de erkend hypotheekadviseur (SEH),bedrijfstrainingen  en cursussen voor de financieel adviseur in het kader van de wet op het financieel toezicht (WFT) alsmede opleidingen-vastgoed voor o.a. Makelaars en assistent Makelaars. 

WERKLOOS EN OPLEIDINGEN ?

Reorganisatie trajecten

Pe-opleidingen.nl werkt samen met het RBO en het UWV. Door deze samenwerking kan Pe-opleidingen.nl in springen bij reorganisatie trajecten en scholingstrajecten die door het UWV worden bekostigd. Lees verder bij : ww-en-opleidingen